Kocioł na węgiel z ręcznym załadunkiem DS UNI o mocy 24 kW - 5 Klasa i EcoDesign

PODSTAWOWE PARAMETRY KOTŁA DS UNI O MOCY 24 KW

 • wysokość: 128 m
 • szerokość: 59,5 cm
 • głębokość: 70 cm
 • ogrzewana powierzchnia: do 280 m2
 • Dodaj recenzję:
 • Producent: GROBELNY
 • Waga: 320 kg
 • Dostępność: PRODUKT DOSTĘPNY
 • 10 120,00 zł
 • szt.

Oryginalne produkty od producenta GROBELNY a także licencjonowane urządzenia sterujące i osprzęt zamienny.

OPIS PRODUKTU

Kotły typu DS UNI to nowa generacja kotłów z ręcznym podawaniem paliwa. Wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych (odpowiedni kształt i układ kanałów oraz technika dolnego spalania) powodują redukcję emisji szkodliwych substancji do granicznych wartości spełniających wymagania klasy 5 i ekoprojektu, co potwierdza wysokie własności ekologiczne kotła na europejskim poziomie. Aby proces spalania mógł się odbywać niezbędne jest dostarczenie odpowiedniej ilości paliwa i tlenu zawartego w powietrzu do komory spalania. Kotły cechują się prostą, spawaną konstrukcją.

ZASTOSOWANIE KOTŁÓW DS UNI Z RĘCZNYM ZAŁADUNKIEM OPAŁU

Kotły DS UIN znajdują zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania i C.W.U w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, itp. Mogą być montowane w instalacjach systemu otwartego oraz w instalacjach systemu zamkniętego pod warunkiem zastosowania odpowiednich elementów zabezpieczających.

WYMIARY KOTŁA DS UNI O MOCY 24 KW

 • wysokość: 129 m
 • szerokość: 59,5 cm
 • głębokość: 70 cm

SPOSOBY MONTAŻU KOTŁÓW DS UNI

Kotły typu DS UNI mogą być montowane w układach:

 • otwartym zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-02413 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.”
 • zamkniętym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12828 „Instalacje grzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.”

Kotły w standardowej wersji nie są przystosowane do zabezpieczeń w układzie zamkniętym z przeponowymi naczyniami wzbiorczymi.

W przypadku montażu kotła w układzie zamkniętym konieczne jest zastosowanie ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO INSTALACJI, ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA, PRZEPONOWEGO NACZYNIA WZBIORCZEGO, ARMATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ (manometr, termometr). NIE DOSTOSOWANIE SIĘ DO W/W ZASAD SPOWODUJE UTRATĘ GWARANCJI !!!
Kotły spełniają wymagania dyrektyw UE w zakresie bezpieczeństwa wyrobu potwierdzone deklaracją zgodności i oznaczone znakiem.

OPAŁ STOSOWANY W KOTŁACH DS UNI

Paliwem stosowanym w kotłach DS UNI jest węgiel kamienny w stanie suchym sortymentu orzech według PN-EN 303-5:2012 o następujących parametrach:

 • typ węgla: orzech
 • wartość opałowa: > 28 MJ/kg
 • wilgotność: < 11%
 • zawartość popiołu: < 7%
 • zawartość części lotnych: <30%
 • uziarnienie: 25÷50mm

ZAKAZ STOSOWANIA PALIW ZASTĘPCZYCH

Stosowanie paliwa o powyższych parametrach zapewnia bezawaryjną pracę kotła. Natomiast używanie paliwa zawilgoconego może powodować osadzanie się na ściankach kotła substancji smołowych oraz wykraplanie pary wodnej co wiąże się z koniecznością uciążliwego i częstego czyszczenia kotła. Może to również znacznie obniżyć okres jego eksploatacji wskutek korozji wymiennika ciepła. Ponadto w przypadku stosowania paliw gorszej jakości należy się liczyć z obniżeniem parametrów cieplnych i emisyjnych, przez co nie będą spełniane rygorystyczne wymagania norm pozwalające na cechowanie kotła 5 klasą lub ecodesing.

TABELA DANYCH TECHNICZNYCH KOTŁÓW DS UNI