Pytania i odpowiedzi

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy szereg najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących funkcjonowania kotłów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.


1. Z KOTŁA WYDOSTAJE SIĘ WODA

Możliwa przyczyna: Kondensacja „pocenie się” kotła będące wynikiem różnicy temperatur.

Sposób rozwiązania: Rozpalenie kotła, dobicie do temperatury około 80°C i utrzymanie takiego stanu przez kilka godzin z ewentualnym powtórzeniem tej czynność.


2. DYM WYDOSTAJĄCY SIĘ Z OTWARTYCH DRZWICZEK

Możliwa przyczyna: A)  niedrożny komin B)  niedrożne kanały w kotle C)  niewłaściwe podłączenie kotła z kominem D)  niewłaściwy rozruch kotła

Sposób rozwiązania: Sprawdzenie drożności komina oraz jego parametrów, oczyszczenie wyczystek oraz czopucha, sprawdzenie połączenia z kominem.


3. NIEWŁAŚCIWE WSKAZYWANIE TEMPERATURY

Możliwa przyczyna: A) nieprawidłowe podłączenie i zamocowanie czujki B) uszkodzony kabel C) uszkodzenie mechaniczne łuski czujki temperatury

Sposób rozwiązania: Sprawdzić poprawne mocowanie czujki, zbadać kabel wraz z czujką czy nie została mechanicznie uszkodzona.