Kocioł z dotacją

Ograniczenie niskiej emisji - dopłaty na wymiany kotłów c.o.

Podstawowym celem Programu ograniczenia niskiej emisji jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła.

Cel Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

Podstawowym celem Programu ograniczenia niskiej emisji jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła. Założony cel osiąga się poprzez wprowadzenie systemu dotacji dla odbiorców, którzy zamieniają stare nieefektywne źródła ciepła na ekologiczne, energooszczędne urządzenia grzewcze oraz odnawialne źródła energii - układy solarne.


Założony cel osiąga się poprzez wprowadzanie:
- ekologicznych, energooszczędnych urządzeń grzewczych,
- odnawialnych źródeł energii (biomasa, układy solarne i inne),
- możliwość realizacji kompleksowych.

Firma Grobelny w swojej ofercie posiada kotły spełniające najwyższe wymagania stawiane urządzeniom grzewczym do których należy prezentowany kocioł 5 KLASY z serii GROPEL jednocześnie spełniający założenia dyrektywy ECODESIGN na rok 2020.