Kocioł z podajnikiem na ekogroszek KLASTER 5 - 5 Klasa - EcoDesign - 14 kW - izolacja Standard

Dodaj recenzję:
 • Producent: GROBELNY
 • Waga: 438 kg

Parametry kotła KLASTER 5 znajdują się
w poniższym opisie

 

MOŻLIWOŚCI STEROWNIKA CUMULUS

Sterowanie kotłem podajnikowym
Obsługa wentylatora
Obsługa pompy C.O.
Obsługa pompy CWU
Obsługa pompy zaworu
Sterowanie zaworem mieszającym
Obsługa wielu modułów zaworu
Sterowanie pogodowe
Obsługa przez Internet
Obsługa termostatu pokojowego zaworu
Obsługa termostatu pokojowego C.O.
Zewnętrzny czujnik temperatury
Strefy czasowe C.O.
Strefy czasowe CWU
Strefy czasowe zaworu
Kontrola poziomu paliwa (programowa i sprzętowa)
Obsługa zegara
Sygnalizacja dźwiękowa
Dodatkowe tryby działania
Możliwość rozbudowy

 

DOSTOSOWANIE STRONY PODAJNIKA

Nowatorskie rozwiązanie wykonania paleniska kotła Klaster 5 umożliwia dostosowanie przez Klienta strony, z której będzie zamontowany podajnik z zasobnikiem. Korpus kotła posiada zaślepkę montażową podajnika ślimakowego, którą samemu można przemontować. Dodatkowo specjalnie opracowane wymiary elementów korpusu, podajnika i zasobnika gwarantują łatwość wykonania tej czynności.

 

DOSTOSOWANIE WYLOTU KOMINA

W kotłach KLASTER 5, każdy Klient ma możliwość zmiany wylotu komina z tylnej ściany na górę kotła. Zmiany dokonuje się poprzez przekręcenie odpowiedniej zaślepki i dokręcenie wylotu czopucha. Dodatkowo poprzez możliwość zastosowania kolana kominowego można uzyskać zarówno na ścianie tylnej jak i na górze kotła wylot w prawą lub lewą stronę. Takie rozwiązanie zapewnia uniwersalność naszych produktów i daje szerokie możliwości montażowe. Dodatkowo wylot czopucha posiada dodatkowe boczne czyszczenia. W prezentowanym kotle "puszka" czopucha widoczna jest na tylnej ścianie kotła Klaster 5.

Model kotła: KLASTER 5
Typ kotła: z podajnikiem ślimakowym
Znamionowa moc cieplna [kW]: 14
Moc minimalna [kW] : 4
Powierzchnia grzewcza kotła [m2]: 1,9
Ogrzewana pow. [m2]: 80 - 200
Sprawność cieplna [%]: 92
Temp. wody na zasilaniu min./max. [OC] : 65 - 90
Ciśnienie robocze max [bar]:: 1,5
Stosowany opał: ekogroszek
Wymagany ciąg spalin [Pa]: 12
Wymagany przekrój otworu komina [cm2]: 200
Wymagana wysokość komina [m]: 4 - 6
Pojemność wodna kotła [dm3]: 93
Wymiary czopucha [mm]: fi 160
Średnica zasilania i powrotu [cale]: 1 1/4
Napięcie zasilania [V]: 230
Średni pobór mocy [kW]: 0,132

OPIS BUDOWY KOTŁA

Kocioł Klaster 5 o mocy 14 kW jest konstrukcją stalową, spawaną. Wykonany jest z blachy stalowej 5 mm gat. P265GH. (wewnętrzne) oraz 4 mm S235 (zewnętrzne)

Podstawowymi elementami kotła są:

- korpus wodny - wykonany z blach stalowych spawanych elektrycznie. Połączenia sąsiadujących ścian wzmocnione są zespórkami. Blachy wewnętrzne korpusu omywane spalinami posiadają grubość 5 mm, natomiast blachy zewnętrzne korpusu posiadają grubość 4 mm.

- komora paleniskowa - w kształcie prostopadłościanu, w której zabudowany jest palnik retortowy. Górna oraz boczne ścianki komory spalania chłodzone są wodą, natomiast dolna powierzchnia popielnika zaizolowana jest płytą termoizolacyjną. Tylną ścianę komory paleniskowej tworzy stalowa płyta podwieszana, kierująca spaliny w dół komory, a następnie do kanału pionowego i poziomych ciągów konwekcyjnych usytuowanych w górnej części kotła. Dalej spaliny przepływają do komory osadczej pyłu skąd są odprowadzane do instalacji wyciągowej.

- retortowy palnik węglowy – zamontowany w dolnej części komory spalania, z boku kotła. Składa się z podajnika ślimakowego - napędzanego motoreduktorem - pobierającego paliwo z zasobnika i dostarczającego je do paleniska (retorty), gdzie realizowany jest proces spalania. Nad palnikiem zawieszony jest profilowany deflektor ceramiczny. Konstrukcja zespołu palnika umożliwia szybki jego montaż jak i demontaż. Odpady paleniskowe gromadzone są w kasecie popielnikowej umieszczonej poniżej palnika.

- zasobnik paliwa – zbiornik stalowy ze szczelnie zamykaną pokrywą, zamontowany jest na palniku w strefie podajnika.

- sterownik mikroprocesorowy - zamontowany w górnej przedniej części obudowy kotła. Sterownik umożliwia zaprogramowanie temperatury pracy kotła a także zaprogramowanie zmiany temperatury jego pracy w dowolnym czasie oraz dostosowanie mocy kotła do bieżącego zapotrzebowania. Sterownik dodatkowo wyposażony jest w czujnik kontroli pracy i awaryjnego wyłączenia kotła (STB), po przekroczeniu temperatury wody 95°C.

- wentylator nadmuchowy - przeznaczony do dostarczania odpowiedniej ilości powietrza do paleniska retortowego. Ilość dostarczanego powietrza jest zmienna, regulowana mikroprocesorowym sterownikiem, zależnie od bieżącej temperatury pracy kotła.

- izolacja termiczna kotła - wykonana jest z wełny mineralnej umieszczonej w kasetach z blach stalowych malowanych proszkowo.(wersja premium) natomiast w wersji standard malowaniu proszkowemu nie podlegają boczne ściany izolacji termicznej.

 

 

KLASTER 5 - 14 kW - WYMIARY

 

 

WYMIARY KOTŁA WEDŁUG POWYŻSZEGO RYSUNKU

 • A: 950 mm
 • B: 1160 mm
 • C: 620 mm
 • D: 1165 mm
 • E: 1365 mm
 • F: 585 mm
 • G: 540 mm
 • H: 160 mm
 • I: 1350 mm

 

 

RZUTY I PRZEKROJE KOTŁA

 

PROGRAM DOFINANSOWAŃ I DOPŁAT NA WYMIANĘ KOTŁÓW

Kotły z dotacją. Oferowane przez naszą firmę kotły 5 KLASY i ECODESIGN należą do nowoczesnych urządzeń grzewczych, które objęte są programami dopłat i dofinansowań związanych z wymianą urządzeń grzewczych na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła.

Podstawowym celem Programu ograniczenia niskiej emisji jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła. Założony cel osiąga się poprzez wprowadzenie systemu dotacji dla odbiorców, którzy zamieniają stare nieefektywne źródła ciepła na ekologiczne, energooszczędne urządzenia grzewcze oraz odnawialne źródła energii - układy solarne.

Założony cel osiąga się poprzez wprowadzanie:
- ekologicznych, energooszczędnych urządzeń grzewczych
- odnawialnych źródeł energii (biomasa, układy solarne i inne)
- możliwość realizacji kompleksowych

Firma Grobelny w swojej ofercie posiada kotły spełniające najwyższe wymagania stawiane urządzeniom grzewczym do których należy prezentowany kocioł 5 KLASY z serii GROPEL jednocześnie spełniający założenia dyrektywy ECODESIGN na rok 2020.

UWAGA !!!

Producent zastrzega sobie prawo zmian technicznych, konstrukcyjnych i dokumentacji kotła, związanych z jego stałą modernizacją i udoskonalaniem.